OR [rank_math_breadcrumb]

Bình Xịt BX-3 Dầu Vệ Sinh Bình Xăng Con O’tech Carburetor & Choke Cleaner

68.000 VNĐ

BX-3 | Dầu vệ sinh bình xăng con

» Làm sạch bộ chế hòa khí (bình phun nhiên liệu / bình xăng con), Van PCV và Cuộn cảm.

» Có thể loại bỏ dễ dàng dầu mỡ, carbon đóng cặn một cách nhanh chóng.

» An toàn cho cảm biến oxy.

Otech Bx 3 Dau Ve Sinh Binh Xang Con Carburetor Choke Cleaner
Bình Xịt BX-3 Dầu Vệ Sinh Bình Xăng Con O’tech Carburetor & Choke Cleaner

68.000 VNĐ

Call Now Button