BX-5 Dầu Bôi Trơn Dây Sên O’tech Chain Lube

BX-5  | Dầu bôi trơn – dưỡng sên

» Sử dụng trong mọi thời tiết.

» Công thức khô đặc biệt có chất lượng thẩm thấu vượt trội, tạo ra lớp bảo vệ và bền vững.

» Không có cặn trắng lộn xộn

Danh mục:
Call Now Button