OR [rank_math_breadcrumb]

Bình Xịt BX-5 Dầu Bôi Trơn – Dưỡng Sên (450ml) O’tech Chain Lube

114.000 VNĐ

Dầu bôi trơn – dưỡng dây sên O’tech BX-5

» Bảo vệ dưỡng sên
» Giảm ma sát, mài mòn
» Chịu nhiệt tốt
» Chống rỉ sét

Otech Bx 5 Dau Boi Tron Duong Sen Chain Lube
Bình Xịt BX-5 Dầu Bôi Trơn – Dưỡng Sên (450ml) O’tech Chain Lube

114.000 VNĐ

Call Now Button