RTV 650°F Keo Thế Ron Chịu Nhiệt O’tech Hi-Temp Silicone Gasket Maker

RTV 650°F | Keo thế ron chịu nhiệt

» Chống dầu, nước và chống đóng băng an toàn cho tất cả các dòng xe
» Từng đợt 650°F
» Tạo keo dán hoặc miếng đệm
» Luôn luôn linh hoạt
» Chịu áp lực

Call Now Button