S-33 Keo Silicone Trung Tính O’tech Neutral Silicone Sealant – White/Black/Grey/Dark Grey

S-33 là loại keo silicone trung tính, chịu được thời tiết với độ bán dính tuyệt vời cho hầu hết các vật liệu xây dựng. Trung tính không mùi, chịu được thời tiết từ -40°C đến 150°C.

Call Now Button