S-22 Keo Axít Kết Cấu O’tech Acetic Silicone Sealant

S-22 Keo axít kết cấu là loại silicone khô nhanh và có độ kết dính tốt, độ bền kéo rất cao, chống chịu thời tiết tốt.

Danh mục:
Call Now Button